Vítáme vás u nás ve škole a ve školce

škola

 

Výsledky zápisu do Mateřské školy Jehnědí

Výsledky jsou ke stažení po pravé straně - část Soubory ke stažení

Plánované akce na květen

2. června - cyklovýlet 5. r. do Letohradu
9. června - sportovní den
14. června - multikulturní projekt prezentace pro rodiče
16. června - výlet pro vítěze celoroční soutěže
19. června - výlet pro vítěze turnaje ve vybíjené
20. – 21. června - školní výlet
22. června - zvířátkový den
23. června - loučení s páťáky, vysvědčení
Vydávání vysvědčení proběhne tento rok mimořádně 23. 6. 2023 - z důvodu udělení týdenního ředitelského volna ve dnech 26. 6. -30. 6. 2023.

Plánované akce na květen

3. května - focení
4. května – zahájení plaveckého výcviku
5. května - výlet do Pasíček
15. května – 2. června - testování žáků 5. r. z ČJ a dovedností k učení
17. května - Den Země
19. května – beseda s pracovníky TyfloCentra Pardubice
19. května - cyklovýlet 4. r. po okolních obcích
22. května - Jehnědský kvítek

Co proběhlo v dubnu

1. dubna – maškarní karneval
20. dubna – „Ukliďme Česko“
20. dubna – zápis do 1. třídy
27. dubna – návštěva dopravního hřiště ve Vysokém Mýtě (žáci 4. ročníku)
27. dubna – třídní schůzky
28. dubna – návštěva dopravního hřiště ve Vysokém Mýtě (žáci 3. – 5. ročníku)

Výsledky zápisu do Základní školy v Jehnědí

Zápisu dne 20.4. 2023 se zúčastnilo 12 dětí. 10 dětí bylo přijato, udělen byl jeden odklad školní docházky a v jednom případě bylo pozastaveno správní řízení. Výsledky (oznámení rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání) jsou ke stažení po pravé straně v části Soubory ke stažení.

Zápis do Základní školy v Jehnědí

Pozvánka na Maškarní karneval do sokolovny 1.dubna od 14.00

Zápis dětí do naší základní školy pro školní rok 2023/2024

Po pravé straně jsou zveřejněné informace k zápisu dětí do 1.třídy ZŠ.

Přijímací řízení dětí do mateřské školy pro školní rok 2023/2024

Po pravé straně jsou zveřejněná pravidla pro přijímání dětí i samotné žádosti. Ty se podávají v termínu od 2.5. do 4.5.2023.

Plánované akce na duben

1.4. - Maškarní karneval

Plánované akce na březen

6.3. - 12.3. - Jarní prázdniny
31.3. - Beseda o knize

Plánované akce na únor

3.2.2023 - Jednodenní pololetní prázdniny
24.2.2023 - Divadelní představení pro žáky 1. - 3. ročníku „ Hastrmane Tatrmane“

Plánované akce na leden

2.1.2023 - Porada pracovníků ZŠ a MŠ Jehnědí
Školení BOZP a první pomoci – všichni zaměstnanci školy
24.1.2023 - Pedagogická rada
25.1.2023 - Projektový den na téma osobní bezpečí s názvem „Už umím říci NE“
31.1.2023 - Pololetní vysvědčení

Plánované akce na prosinec

2.12. Mikuláš a čert ve škole
2.12. Tvořivá dílna pro seniory
19.12. Vánoční besídka v sokolovně - pro rodiče, sourozence, prarodiče,… (začátek v 16,00 hodin)
21.12. Tradiční vánoční výlet, vánoční nadílka, přespání ve škole
23.12. Vánoční prázdniny
3.1.2023 Zahájení výuky po vánočních prázdninách

Pozvánka na Vánoční besídku do sokolovny 19.12. od 16.00

Plánované akce na listopad

2.11. Halloween
3.11. Odpolední dýchánek pro maminky (program připravují dívky z pohybové výchovy)
14.10. Dancing crackers – taneční program pro děti z MŠ i ZŠ
28.11. Rodičovská schůzka

Akce, které jsme připravili na září a říjen

Říjen
Návštěva Muzea v Chocni (Pravěk) - v rámci ŠD
Návštěva Muzea v Ústí nad Orlicí (Hernychovy děti) – v rámci ŠD
8.10. Pohádkový les „Masterchef“
18. 10. Divadelní představení „Šípková Růženka“
21. 10. STAR DANCE – když hvězdy tančí (taneční vystoupení v rámci ŠD)
31. 10. Planeta Země – Senegal
31. 10. Návštěva Knihovny v Ústí nad Orlicí

Září
2.9. Školní řád jinak – projektový den
5.9. Zdravověda – projektový den
6.9. Dopravní výchova – projektový den
9.9. Kouzelník – vystoupení zaměřené na dopravní výchovu
27.9. Beseda o dravcích
16.9. a 23.9. Návštěva dopravního hřiště ve Vysokém Mýtě (3., 4., 5. ročník)
Návštěva Muzea v Ústí nad Orlicí (Vojenská výstava) – v rámci ŠD
Návštěva kočičího útulku v Chocni – v rámci ŠD

Pozvánka na Pohádkový les - sobota 8.10.

Zahájení školního roku 2022/2023