Vítáme vás u nás ve škole a ve školce

Nová škola

 

Rozhodnutí o přijetí do MŠ Jehnědí

Dne 15.5. byly zveřejněny výsledky zápisu dětí do Mateřské školy v Jehnědí na školní rok 2019/2020.
Ke stažení
Mgr. Ivana Myšáková, ředitelka ZŠ a MŠ Jehnědí

Rozhodnutí o přijetí na ZŠ Jehnědí

Dne 25.4. 2019 se konal zápis do ZŠ Jehnědí. Podáno bylo 11 žádostí. Přijato bylo 9 dětí z Jehnědí, Oucmanic, Sudislavi nad Orlicí a Voděrad. U dvou žádostí bylo pozastaveno správní řízení, dokud nebudou dodány všechny náležitosti.
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání - ke stažení
Mgr. Ivana Myšáková, ředitelka ZŠ a MŠ Jehnědí

Plán akcí na květen a červen 2019

9.5. - 10.5. ředitelské volno
15.5. – Den Země (dle počasí)
16.5. – přednáška v ZŠ Jehnědí
16.5. - plavecký výcvik
17.5. - vložená lekce plavání
20.5. – návštěva Záchranné stanice Pasíčka (v rámci ŠD)
22.5. – soutěž Jehnědský kvítek
23.5. – plavecký výcvik
24.5. – návštěva divadelního představení Vodnické štěstí
28.5. – cyklovýlet 4.ročník (1. skupina -dle počasí v odpoledních hodinách)
29.5. - cyklovýlet 4.ročník (2. skupina -dle počasí v odpoledních hodinách)
30.5. - plavecký výcvik
5.6. – 5.ročník celodenní cyklovýlet do Letohradu (dle počasí)
6.6. - plavecký výcvik
12.6. – školní výlet do Prahy
13.6. – plavecký výcvik
17.6. – 19.6. Multikulturní projekt
19.6. – prezentace multikulturního projektu pro rodiče (v odpoledních hodinách)
20.6. – odevzdávání učebnic, plavecký výcvik
24.6. – Turnaj škol ve vybíjené
25.6. – První pomoc
26.6. – Zvířátkový den
27.6. – Loučení s páťáky, plavecký výcvik
28.6. - vysvědčení

Plán akcí na březen a duben 2019

23.3. Maškarní karneval
15.4.- 16.4. Velikonoční výstava
18.4. – 22.4. Velikonoční prázdniny
25.4. 2019 od 16,00 hodin - Zápis do 1.ročníku ZŠ
29.4. 2019 od 16,00 hodin- Třídní schůzky

Plán akcí na leden a únor 2019

11.1. divadelní představení v MŠ pro děti z MŠ a 1.+2. ročník ZŠ
17.1. divadelní představení "O zvířatech" v Ústí nad Orlicí
31.1. pololetní vysvědčení
1.2. pololetní prázdniny
4.2. - 10.2. jarní prázdniny

Inspekce v ZŠ a MŠ Jehnědí

Ve dnech 13. až 15.11.2018 proběhla na naší škole a školce inspekce ČŠI. Závěry z inspekční činnosti je možné najít po zadání IČ školy (75016133) na stránkách ČŠI:
https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy

Plán akcí na listopad a prosinec 2018

26.11.2018 Třídní schůzky od 16.00
1.12. - rozsvícení Vánočního stromu
7.12. - tvořivá dílna pro seniory
19.12. - besídka pro seniory
19.12. - besídka pro rodiče
20.12. - Vánoční diskotéka s pžespáním ve škole

Pozvánka na Pohádkový les - 13.10.

Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019

V pondělí 3. září 2018 slavnostně zahájíme nový školní rok 2018/2019. Prvňáčky přivítáme v 8,30 hodin před budovou základní školy. Žáci 2. – 5. ročníku se sejdou již v 7,45 hodin. Ukončení slavnostního zahájení předpokládáme v 9,30 hodin. Těšíme se na naše žáky a přejeme každému z nich hodně úspěchů ve školní práci.

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ a časový plán

- Zobcová flétna - každý lichý čtvrtek od 13:15 hodin (Hana Martincová)
- Tvořivá dílna - každý sudý pátek od 13:15 hodin (Aneta Kubatová)
- Pohybová výchova pro dívky v každý lichý pátek od 13:15 hodin (Ivana Myšáková)
- Sportovní hry pro chlapce – každá sudá středa od 13:15 hodin (Bára Holubářová)
- Vaření – každou lichou středu od 13:15 hodin (Ivana Myšáková)
- Legokroužek – každou lichou středu od 13:15 hodin (Gábina Mikulková)
- Klub deskových her pro žáky 1.+ 2.ročníku (od října 2018) – každé pondělí od 12:30 (Gabriela Mikulková)
Minimální počet je 5 dětí na kroužek. Při nižším počtu zájemců kroužek nebude otevřen.

Plán akcí na září a říjen 2018

3.9. 2018 Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019
4.9. 2018 Školní řád jinak – projektový den
5.9. 2018 Projektový den
6.9. 2018 Projektový den
28.9.2018 Státní svátek
28.10. 2018 Státní svátek
24.10. 2018 Divadelní představení Káťa a Škubánek
29.10. – 30.10. 2018 Podzimní prázdniny