Termíny svozů odpadu, obecní vyhlášky a další předpisy

Aktuální sazby poplatků - stočné a komunální odpad

Stočné: 10 Kč/m3 (rok 2019 - podle vodného)
(Stočné se platí obci Jehnědí, vodné potom inkasuje VAK Jablonné n. Orl.)

Komunální odpad: 525 Kč na osobu v domácnosti (rok 2019)
(Pro domácnost se vydává maximálně 1 známka na svoz odpadů v případě 1 - 2 členů domácnosti, 2 známky v případě více členů. Případné další známky je možné dokoupit za cenu 525 Kč za známku. Komunální odpad je možné ukládat pouze do popelnic.)

Termíny svozu odpadů v roce 2019 - ke stažení

Poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2019

Poplatek pro rok 2019 činí 525 Kč na osobu. V platnosti zůstávají úlevy z minulých let – rodina se třemi a více dětmi platí pouze za dvě děti, možnost slevy za studenty na internátech ve výší 50% po dokladu o ubytování, možnost rozdělit platbu za rodinu do dvou částek (pokud roční částka za domácnost přesahuje 1000 Kč, je možné ji zaplatit ve dvou stejných splátkách v termínech do konce ledna a do konce července na OÚ Jehnědí). Změna je ale ve způsobu prodeje známek na popelnice. Abychom zmenšili množství odpadu, za který platí naše obec opravdu vysoké částky, omezili jsme přidělování známek na dvě na domácnost. Přesněji: domácnost do dvou členů má nárok na jednu známku, domácnost do čtyř členů má nárok na dvě známky, vícečlená domácnost může získat tři známky. Pokud by chtěl někdo získat další známku, může si ji zakoupit za 525 Kč.

Systém svozu odpadu nebude nikdy ideální a nejspravedlivější. Občas vzbuzuje i vášně. Nejlepší by ale bylo, aby každý rozumně třídil odpad a kompostoval. Pro třídění můžete využít kontejnery u kaple, u obchodu i u sokolovny. Žijeme na vesnici a tak by neměl být problém u většiny domů kompostovat aspoň trávu a listí. Bohužel ale množství lidí pro trávu a listí využívá popelnice – to je vidět třeba na tom, že v létě máme více komunálního odpadu než v zimě. Uzavřel bych to opět prosbou – třiďte odpad a kompostujte aspoň něco. Zároveň upozorňujeme, že už nadále není možné vyvážet pytle s odpadem, ale pouze odpad v popelnicích.

Poplatek bude možné zaplatit během ledna 2019 v úředních hodinách OÚ Jehnědí. Po zaplacení poplatku získáte známky na popelnice. Známky z roku 2018 platí ještě po celý leden 2019. Při placení tohoto poplatku mohou být občané vyzváni ještě k doplacení případných nedoplatků za minulé roky.


Termíny svozů směsného komunálního odpadu (čtvrtky po 14 dnech):

11. leden 24. leden 7. únor 21. únor 7. březen 21. březen
4. duben 18. duben 2. květen 16. květen 30. květen 13. červen
27. červen 11. červenec 25. červenec 8. srpen 22. srpen 5. září
19. září 3. říjen 17. říjen 31. říjen 14. listopad 28. listopad
12. prosinec 26. prosinec        

Svoz plastů a nápojových kartonů (tetrapacků) u kaple a u sokolovny (pátky po 14 dnech):

11. leden 25. leden 8. únor 22. únor 8. březen 22. březen
5. duben 19. duben 3. květen 17. květen 31. květen 14. červen
28. červen 12. červenec 26. červenec 9. srpen 23. srpen 6. září
20. září 4. říjen 18. říjen 1. listopad 15. listopad 29. listopad
13. prosinec 27. prosinec        

Svoz papíru u kaple (středa po měsíci):

9. leden 6. únor 6. březen 3. duben 1. květen 29. květen
26. červen 24. červenec 21. srpen 18. září 16. říjen 13. listopad
11. prosinec          

Svoz skla (u kaple a u sokolovny):

16. leden 17. duben 17. červenec 16. říjen    

Mobilní svoz "nebezpečného odpadu": 11. červen 2019

Kontejner pro bioodpad - za školou: odvoz podle potřeby po zaplněníPlatné vyhlášky Obce Jehnědí