Jehnědí

 

Fotografie z posledních akcí

Na stránce Fotogalerie najdete fotografie z našich posledních akcí - rozsvícení vánočního stromu a posezení pro seniory.

Pozvánka na tradiční rozsvícení vánočního stromu

Asi jste si již všimnuli, že jako každoročně i letos už stojí náš ozdobený vánoční strom u kaple Panny Marie. Zveme všechny lidi dobré vůle na tradiční rozsvícení vánočního stromu v Jehnědí. Začátek programu bude v neděli 3.12. v 16.00 u kapličky, další část programu bude potom letos před školou.

Dokumenty z besedy o modernizaci silnice II/315 - Jehnědí, Hrádek

Dne 7.11. proběhla na našem obecním úřadě za velkého zájmu lidí beseda k modernizaci silnice II/315 pro roky 2017-2020. Za účasti projektantů a zástupce Pardubického kraje se mohl každý seznámit s postupem modernizace této silnice včetně bohužel i nepříjemnými důsledky pro nás všechny. Zveřejňujeme použité i další podklady:
celková situace
přehledná situace (pozor - větší soubor)
harmonogram 2017 - 2020
záznam z jednání 14.9. v Ústí n. Orl.

Pozvánka na besedu k modernizaci silnice II/315 - Jehnědí, Hrádek

Obecní úřad v Jehnědí zve všechny občany na besedu k modernizaci silnice II/315 – Jehnědí, Hrádek pro roky 2017-2020, která se bude konat v úterý 7.11.2017 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jehnědí.
Besedy se zúčastní projektanti akce a pozvaní jsou také zodpovědní pracovníci z Krajského úřadu Pardubického kraje.

Informace k uzavírce silnice přes Hrádek

Podle posledních informací by měla být silnice II/315 do Ústí nad Orlicí přes Hrádek otevřena podle původního plánu, tedy od 1.11.2017. Protože bylo šest měsíců na tuto stavbu asi opravdu málo, budou probíhat dokončovací práce za provozu během listopadu.

Výsledky parlamentních voleb v Jehnědí

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za obec Jehnědí:
volební účast 72,3%, 188 odevzdaných obálek
1. ANO 2011, 2. SPD, 3, Piráti
Více na stránkách ČSÚ - www.volby.cz

16.10.2017 - Nabídka pronájmu bytu

Obec Jehnědí nabízí k pronájmu obecní byt v Základní škole Jehnědí, který bude volný během roku 2018. Nájemní smlouva se bude uzavírat na dobu jednoho roku s možností prodloužení. Žádosti o pronájem přijímá obecní úřad Jehnědí písemně do 30.11.2017.

Informace k dotacím na výměnu kotle - kotlíkové dotace

Krajský úřad Pardubického kraje nás požádal o zveřejnění nových podmínek pro kotlíkové dotace. Žadatelé o dotaci se musí registrovat napřed a pak teprve se ucházejí o pořadí.
Vše je vysvětleno v textu přílohy.

Pohádkový les 14.10.

Fotografie z letošního prosluněného lesa jsou na začátku Fotogalerie.

Pozvánka na lampionový průvod

Na středu 27.9.2019 připravili jehnědští hasiči lampionový průvod. Poté bude následovat posezení v garáži v hasičárně s připraveným občerstvením (pivo, nealko, langoše). Všechny zve SDH Jehnědí.

Informace ke stavebním pracím na malé straně v Jehnědí

VAK Jablonné nad Orlicí začal v Jehnědí na malé straně kompletní rekonstrukci vodovodu. Následně se bude v této části komunikace pokládat nový asfalt. Za způsobené problémy se omlouváme.