Hasiči - SDH Jehnědí

Z historie jehnědských hasičů

Sbor dobrovolných hasičů byl založen v Jehnědí v roce 1892. Celé období je poměrně podrobně dokumentováno v protokolech - či zápisech z jednání výkonných orgánů této organizace. V historii obce to je jediná dokumentace adresně popisující činnost hasičů ve stodvacetiletém období. Po celé období až do současnosti. se v různých intervalech opakují dobré, průměrné a také špatnější výsledky celkové činnosti. Za uvedené období se také vystřídaly různé pohledy na vlastní význam a existenci dobrovolných hasičů. Teprve krizové situace přesvědčují odpůrce tohoto systému, že tak jako všude jinde ve světě je i u nás nutné udržovat a rozvíjet požární bezpečnost i po dobrovolné linii.

Vzpomínka na Františka Krejzu

František Krejza se narodil 19. 7. 1930 v Dolní Sloupnici v rodině drobného rolníka jako dvojčátko a jak bylo dříve zvykem, dostal se do bezdětného příbuzenstva v Jehnědí, kde pak natrvalo zakotvil, založil vlastní rodinu a plně se zapojil i do života této malé obce. V roce 1948, ve svých 18 letech, se stává po vzoru svého strýce Josefa Pecháčka členem Sboru dobrovolných hasičů a postupně zapadá do soukolí hasičského sboru. V roce 1964, v době, kdy se po rozporuplném období výstavby hasičské zbrojnice stává předsedou ZO SPO, začíná i aktivněji pracovat celý kolektiv tehdejších požárníků. Jsou zaznamenány dobré výsledky v požárních soutěžích i ve vyhodnocování organizací, jako první v okrsku dostává sbor stříkačku PPS 12, pořádají se zdařilé sportovní i kulturní akce. Dobré výsledky jsou samozřejmě zásluhou celého kolektivu, ale vždy je třeba jednotlivce, který kolektiv dává dohromady a tak motivuje k potřebné aktivitě. Když má někdo dobré výsledky, “sáhnou” po něm i ostatní orgány i organizace. Tak nějak se František Krejza dostal do Národního výboru, do okrskových i okresních funkcí v SPO. V požární ochraně absolvoval celou řadu školení i následných zkoušek, získal odbornost Vzorný požárník III. a II. stupně. Odbornostní znalosti využil i závod Retex a pověřil jej funkcí požárního technika na závodě.

Zdolávání požárů vyžaduje určitou fyzickou a odbornou způsobilost a tak od svého vzniku hasiči praktikují některé vojenské návyky, nosí uniformu a za aktivní práci se udělují hasičská vyznamenání. Bratr František Krejza byl v průběhu uplynulých let oceněn všemi stupni svazových vyznamenání a u příležitosti životního jubilea 70 let byl navržen na udělení nejvyššího vyznamenání Zasloužilý člen Sdružení hasičů. Této pocty se však již nedožil.