Úřední deska Obecního úřadu v Jehnědí

Zde najdete úřední vyvěšení smluv, informací a důležitých dokumentů obce.

Smlouvy a dokumenty obce:

Povinně zveřejňované smlouvy: Vyvěšeno:
Smlouva o příspěvku na výstavbu vodovodu 1.10.2018

Žádosti o informace: Vyvěšeno:
Žádost - odpověď 1/2019 26.8.2019

Název: Vyvěšeno: Sejmuto:
Záměr pronájmu pozemku:
záměr, mapa
26.2.2020
Schválené dokumenty k rozpočtu pro ZŠ a MŠ Jehnědí:
Rozpočet pro rok 2021-2022,
Plán nákladů a výnosů pro rok 2020
26.2.2020
Záměr ke kácení 2 bříz 26.2.2020
Seznam neznámých vlastníků pozemků - UZSVM:
dopis, seznam
26.2.2020
Právní rozbor vyhlášek k nakládání s odpady:
Vyhláška 1, Vyhláška 2, Posouzení vyhlášek
3.2.2020
Schválený rozpočet obce Jehnědí pro rok 2020:
Sumář - výdaje
Sumář - příjmy
Sumář - financování
Účetní výkaz Fin-2-12
3.2.2020
Sčítání zvěře v roce 2020:
Určení termínů pro rok 2020
3.2.2020
Návrh rozpočtu obce Jehnědí pro rok 2020:
Sumář - výdaje
Sumář - příjmy
Sumář - financování
Účetní výkaz Fin-2-12
13.1.2020
Plán nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Jehnědí pro rok 2020
Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Jehnědí pro roky 2021-2022
13.1.2020
Rozpočtové opatření č. 9/2019 9.1.2020
Nové vyhlášky k nakládání s odpady:
Vyhláška č. 1/2019 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jehnědí
Vyhláška č. 2/2019 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
16.12.2019
Rozpočtové provizorium obce Jehnědí pro rok 2020 10.12.2019
Rozpočtový výhled obce pro roky 2020 - 2021 10.12.2019
Rozpočtové opatření č. 8/2019 10.12.2019
Opatření obecné povahy - vyhláška MZe, kůrovec, aktualizace 10.12.2019
Návrh rozpočtu Regionu Orlicko-Třebovsko pro rok 2020 20.11.2019
Rozpočtové opatření č. 7/2019 14.11.2019
Kácení dvou stromů u horní zastávky 4.11.2019
Veřejná vyhláška - návrh změny územního plánu obce Jehnědí č.1,
projednání 9.12.2019 od 15.00 na OÚ Jehnědí
31.10.2019
Rozpočtové opatření č. 6/2019 28.10.2019
Uzavírka křižovatky nad Jehnědím ve dnech 27.9.-30.9.
vyhláška, stanovení dopravního značení
23.9.2019
Výměna vodovodu v Jehnědí
situace, stanovení dopravního značení
8.9.2019
Opatření obecné povahy pro vlastníky lesů k ochraně před kůrovcem -
doplnění ke smrkům
3.9.2019
Rozpočtové opatření č. 5/2019 3.9.2019
Nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků:
průvodní dopis z ÚZSVM , přehled pozemků
26.8.2019
Rozpočtové opatření č. 4/2019 24.6.2019
Vyhláška Pardubického kraje - zázasa rozvoje území 24.6.2019
Vyhláška MěÚ Ústí n. Orl. - silniční značení pro zemědělské práce 24.6.2019
Dokumenty Regionu Orlicko-Třebovsko za rok 2018:
účetní výkazy, výkaz plnění rozpočtu, závěrečný účet a audit
22.5.2019
Schválený závěrečný účet obce Jehnědí za rok 2018 17.5.2019
Rozpočtové opatření č. 3/2019 17.5.2019
Volby do Evropského parlamentu 24.-25.5.2019
Informace voličům
2.5.2019
Rozpočtové opatření č. 2/2019 2.5.2019
Informace VAK Jablonné n. Orl. - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 28.4.2019
Informace Finančního úřadu - veřejná vyhláška k dani z nemovitostí pro rok 2019 26.4.2019
Volby do Evropského parlamentu 24.-25.5.2019
Svolání zasedání okrskové volební komise
24.4.2019
Volby do Evropského parlamentu 24.-25.5.2019
informace volebním stranám o počtu okrsků, informace voličům ke změně trvalého pobytu
7.4.2019
Opatření obecné povahy pro vlastníky lesů k ochraně před kůrovcem
opatření, seznam ploch
4.4.2019
Návrh závěrečného účtu obce Jehnědí za rok 2018
Návrh závěrečného účtu, příloha 1, , příloha 2, příloha 3, příloha 4,
příloha 5, příloha 6
4.4.2019
Rozpočtové opatření č. 1/2019 4.4.2019
Výlukové jízdní řády po dobu opravy silnice II/315 - Jehnědí v roce 2019
linka 942, linka 920, linka 905
24.3.2019
Informace k dopravnímu značení opravy silnice II/315 - Jehnědí
popis dopravního značení, popis
24.3.2019
Rozhodnutí - kácení stromů horní rybník 13.3.2019
Informace k úzavírce silnice II/315 - Hrádek, lesní úsek:
popis dopravního značení, stanovení uzavírky
10.3.2019
Informace ÚZSVM - nedostatečně označení vlastníci:
dopis , seznam
27.2.2019
Výroční zpráva OÚ Jehnědí o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 25.2.2019
ZŠ a MŠ Jehnědí - plán nákladů a výnosů pro rok 2019 12.2.2019
Schválený rozpočet obce Jehnědí pro rok 2019:
Sumář - výdaje
Sumář - příjmy
Sumář - financování
7.2.2019
Návrh rozpočtu obce Jehnědí pro rok 2019:
Sumář - výdaje
Sumář - příjmy
Sumář - financování
Výkaz - fin
14.1.2019
Plán nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Jehnědí pro rok 2019
Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Jehnědí pro roky 2020-2021
14.1.2019
Sčítání zvěře pro rok 2019 10.1.2019
Rozhodnutí o kácení dřevin při rekonstrukci silnice II/315 10.1.2019
Rozpočtové provizorium 18.12.2018
Rozpočtová změna č. 12 18.12.2018
Rozpočtová změna č. 11 30.11.2018
Rozpočtová změna č. 10 7.11.2018
Záměr prodeje části pozemku p.č. 1264/7 27.9.2018
Rozpočtová změna č. 9 27.9.2018
Rozpočtová změna č. 8 27.9.2018
Informace k opravě silnice II/315 přes Jehnědí
situace s dopravním značením, vyhláška k dopravnímu značení
13.9.2018
Informace k výstavbě vodovodu na dolním konci Jehnědí
situace s dopravním značením, vyhláška k dopravnímu značení
13.9.2018
Informace UZSVM - neidentifikované parcely:
seznam č. 1, seznam č. 2
30.8.2018
Rozpočtová změna č. 7 24.8.2018
Ukončení uzavírky silnice na Hrádku,
Stanovení uzavírky silnice Sudislav - Hrádek,
Dopravní značení Sudislav
Dopravní značení Sudislav - mapa
10.8.2018
Příprava komunálních voleb do zastupitelstev obcí 5.-6.10.2018:
Stanovení min. počtu členů OVK Informace k počtu okrsků Informace pro voliče
10.8.2018
Rozpočtová změna č. 6 10.8.2018
Rozpočtová změna č. 5 16.7.2018
Rozhodnutí - veřejná vyhláška, vodovod dolní konec Jehnědí 24.6.2018
Příprava komunálních voleb do zastupitelstev obcí 5.-6.10.2018:
Harmonogram
Stanovení počtu členů zastupitelstva
Vzor kandidátek - viz vzor č. 6 vyhlášky č. 59/2002 Sb.
13.6.2018
Rozpočtová změna č. 4 13.6.2018
Záměr prodeje části pozemku č. 1264/7
Záměr prodeje části pozemku č. 1264/7 - situace
13.6.2018
Směrnice obce Jehnědí č. 1/2018 Na ochranu osobních údajů podle slavného nařízení GDPR 22.5.2018
Oznámení - veřejná vyhláška, vodovod dolní konec Jehnědí 22.5.2018
Rozpočtová změna č. 3 (2018) 22.5.2018
Účetní dokumenty Regionu Orlicko - Třebovsko
audit za rok 2017,
závěrečný účet 2017
22.5.2018
Závěrečný účet Obce Jehnědí za rok 2017 14.5.2018
Vyhláška FÚ - předpis k dani z nemovitostí 29.4.2018
Oprava silnice II/315 - Hrádek:
Dopravní značení - vyhláška, situace
19.4.2018
Návrh závěrečného účtu obce Jehnědí za rok 2017 a přílohy:
Návrh,
zpráva auditu, účetní výkazy obec, účetní výkazy škola, inventarizační zpráva obec, inventarizační zpráva škola
17.4.2018
Rozšíření vodovodu - Jehnědí, dolní část
situace, vyhláška
21.3.2018
Rozhodnutí MěÚ Ústí nad Orlicí k objížďkám a uzavírce silnice II/315 na Hrádku 26.3.2018
Návrhy výlukových jízdních řádů pro rekonstrukci silnice II/315 pro rok 2018 -
popis, linka 942, linka 920, linka 905.
21.3.2018
Veřejná vyhláška ke opravě silnice II/315 - zpevnění 21.3.2018
Stanovení dopravního značení pro rekonstrukci silnice II/315 pro rok 2018 -
část 1, část 2, část 3
21.3.2018
Rozpočtová změna č. 2 (2018) 17.3.2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ, ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ -
Jehnědí, dolní konec - prodloužení vodovodu - II. etapa
26.2.2018
Opatření obecné povahy - bobr 26.2.2018
ÚZSVM - nedostatečně identifikovaní vlastníci
pozemky
dopis
26.2.2018
Dražební vyhláška - Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s.
dražební vyhláška
26.2.2018
Výroční zpráva k poskytování informací za rok 2017 19.2.2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením -
Modernizace silnice II/315 Loučky – křižovatka s III/36016
14.2.2018
Veřejná vyhláška Pardubického kraje -
návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje PK
5.2.2018
Schválený rozpočet obce Jehnědí pro rok 2018 -
sumář, příjmy, výdaje
31.1.2018
Plán nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Jehnědí, střednědobý výhled
Střednědobý výhled
Plán nákladů a výnosů
26.1.2018
Usnesení o provedení elektronické dražby (dražební vyhláška) 8.3.2018 26.1.2018
Rozpočtová změna č. 1 (2018) 16.1.2018
Návrh rozpočtu Obce Jehnědí pro rok 2018:
Návrh rozpočtu
Příloha k rozpočtu - čerpání za rok 2017
15.1.2018
Rozpočtová změna č. 11 29.12.2017
Rozpočtová změna č. 10 29.12.2017
Vyhláška Pardubického kraje - Boj proti bobru evropskému 30.12.2017
Prezidentské volby 2018 - volte prosím pouze slušného prezidenta:
Informace voličům o době a místě konání volby prezidenta České republiky ve dnech 12. a 13. ledna 2018 v obci Jehnědí,
1. zasedání volební komise
18.12.2017
Rozpočtová změna č. 9 12.12.2017
Rozpočtová změna č. 8 12.12.2017
Prezidentské volby 2018 - volte prosím pouze slušného prezidenta:
Jmenování zapisovatele, stanovení počtu volebních okrsků
20.11.2017
Rozpočtová změna č. 7 16.11.2017
Návrh rozpočtu Regiono Orlicko-Třebovsko pro rok 2018 9.11.2017
Vyhláška MěÚ Ústí nad Orlicí - lesní hospodářské osnovy 9.11.2017
Opatření MZe ke kácení v lesích 9.11.2017
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ – možnosti podání daňového přiznání bez starostí, z pohodlí domova - tisková zpráva Finanční správy 9.11.2017
Prezidentské volby 2018 - volte prosím pouze slušného prezidenta:
minimální počet členů volební komise
31.10.2017
Rozpočtová změna č. 6 16.10.2017
Rozpočtová změna č. 5 8.10.2017
Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21. října 2017 v obci Jehnědí 26.9.2017
Nařízení MZe - kácení smrku a borovice 17.9.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR -
zasedání okrskové komise
17.9.2017
Rozpočtová změna č. 4 17.9.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR -
volební okrsky, počet členů volební komise
29.8.2017
Rozpočtová změna č. 3 26.7.2017
Rozpočtový výhled 2015 - 2019 13.6.2017
Závěrečný účet za rok 2016 13.6.2017
Rozpočtová změna č. 2 12.6.2017
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení vodoprávního řízení, prodloužení vodovodu 5.6.2017
Výsledky hospodaření ROT (Svazek obcí Region Orlicko - Třebovsko) za rok 2016:
Závěrečná zpráva - přezkum hospodaření
Závěrečný účet k vyvěšení
5.6.2017
Dokumenty k závěrečnému účtu obce Jehnědí za rok 2016:
Návrh závěrečného účtu
Zpráva o přezkumu
Obec - finanční výkazy
Obec - rozvaha a výsledovka
Inventarizační zpráva obec
Inventarizační zpráva ZŠ a MŠ
ZŠ a MŠ - rozvaha a výsledovka
25.5.2017
Informace VAK Jablonné n. Orl. - vyhodnocení kalkulace vodného za rok 2016 2.5.2017
Vyhláška FÚ k dani z nemovitosti 25.4.2017
Podklady k uzavírce silnice přes obec Hrádek:
Dopravní značení 1.
Dopravní značení 2.
Veřejná vyhláška
11.4.2017
Rozpočtová změna č.1 / 2017 21.3.2017
Záměr obce Jehnědí zřídit věcné břemeno za účelem umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN na pozemcích p.č. 1275 a 1301/2
situace
21.3.2017
Ukončení veterinárních opatření k tzv. ptačí chřipce 19.3.2017
ZŠ a MŠ Jehnědí - plán nákladů a výnosů na rok 2017
ZŠ a MŠ Jehnědí - střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018 a 2019
17.3.2017
Výroční zpráva obecního úřadu Jehnědí O poskytování informací dle ustanovení § 18, zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za rok 2016 1.3.2017
Návrh rozpočtu ROT pro rok 2017 27.2.2017
ÚZSVM - informace k nedostatečně identifikovaným vlastníkům pozemků v obci Jehnědí
příloha 1, příloha 2
23.2.2017
Pardubický kraj - určení termínu sčítání zvěře 12.2.2017
Nařízení Státní veterinární správy - ptačí chřipka
Ochranná pásma - ptačí chřipka
6.2.2017
Schválený rozpočet obce Jehnědí pro rok 2017:
sumář
příjmy
výdaje
doplnění - příloha k rozpočtu
1.2.2017
Stavební povolení modernizace silnice II/315 - část pro Jehnědí 22.1.2017
Příprava rozpočtu obce Jehnědí pro rok 2017
návrh - sumář
návrh - příjmy
návrh - výdaje
10.1.2017
Vyhláška MZE pro usmrcování kormoránů 31.12.2016
Oznámení o zahájení stav.řízení II/315 16.12.2016
Informace voličům k volbám do Zastupitelstva Pardubického kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu České Republiky, konané ve dnech 7. a 8. října 2016 - místo a konání voleb. 1.10.2016
Stavební povolení modernizace silnice II/315 15.9.2016
Veřejná vyhláška k modernizaci silnice II/315 v letech 2017 - 2020
Oznámení k zahájení řízení
15.9.2016
Informace k volbám do Zastupitelstva Pardubického kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu České Republiky, konané ve dnech 7. a 8. října 2016:
jmenování zapisovatele, počet okrsků.
25.8.2016
Záměr č. 6 k prodeji pozemku, situace 23.6.2016
Dokumenty k závěrečnému účtu obce za rok 2015:
1; 2; 3; 4; 5; 6.
20.5.2016
Výzva Obce Jehnědí - veřejná zakázka, výběrové řízení, akce "Volnočasové hřiště Jehnědí":
zadávací dokumentace, krycí list, slepý rozpočet, návrh smlouvy.
29.4.2016
Informace FÚ k dani z nemovitosti - vyhláška, hromadný předpisný seznam 24.4.2016
Informace KÚPK o sčítání zvěře 5.2.2016
Schválený rozpočet obce Jehnědí pro rok 2016:
příjmy, výdaje, sumář
5.2.2016
Návrh rozpočtu obce Jehnědí pro rok 2016 s připraveným datumem sejmutí:
příjmy, výdaje, sumář
12.1.2016
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 17.12.2015
Informace ÚZSVM KÚ Jehnědí - aktualizace 1.11.2015: příloha 1, příloha 2 14.12.2015
Informace ÚZSVM k nevyjasněným majetkovým vztahům k pozemkům v kat. území Jehnědí - příloha 1, příloha 2, příloha 3 15.9.2015
Výzva ČEZ na odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 10.9.2015
Oznámení ÚZSM 10.9.2015
Veřejná vyhláška - výměna stožáru: vyhláška, situce 12.8.2015
Tisková zpráva Finančního úřadu - rušení pokladen 12.8.2015
Záměr prodeje pozemku 12.6.2015
Závěrečný účet ROT za rok 2014 21.5.2015
Kalkulace vodného a stočného za rok 2014, VAK Jablonné n. Orl. 21.5.2015
Inventarizační zpráva za rok 2014 - Obec Jehnědí 6.5.2015
Inventarizační zpráva za rok 2014 - Základní škola 6.5.2015
Oznámení o výběrovém řízení - 4.kolo, stavební parcela č.11, k.ú. Řetůvka 4.5.2015
Vyhláška FÚ Ústí nad Orlicí - hromadný předpisný seznam 30.4.2015
Návrh závěrečného účtu obce Jehnědí za rok 2014 25.4.2015
Audit obce Jehnědí za rok 2014 25.4.2015
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2014 25.4.2015
Rozvaha ZŠ a MŠ Jehnědí za rok 2014 25.4.2015
Informace o dražbě domu č.p. 41 23.4.2015
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů 15.4.2015
Veřejná vyhláška - vyzvednutí písemnosti, L. Faltys 31.3.2015
Záměr prodeje pozemku, okolí sokolovny 13.3.2015
Záměr prodeje pozemku, střed obce 13.3.2015
Veřejná vyhláška, doručení písemnosti 41 13.3.2015
Veřejná vyhláška, doručení písemnosti 42 13.3.2015
Veřejná vyhláška - doručení písemnosti, L. Dittrich 26.1.2015
Návrh rozpočtu obce Jehnědí pro rok 2015: příjmy a výdaje. 13.1.2015
Informace z MěÚ Ústí nad Orlicí ke stavbě dílny - manželé Mackovi: situční výkresy, návrh výroku rozhodnutí. . 12.1.2015
Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám na akci "Realizace úspor energie MŠ a ZŠ, Jehnědí č.p. 82" .
Informujeme uchazeče o prodloužení lhůty podání nabídek do 05.12.2014
19.11.2014
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace na akci "Realizace úspor energie MŠ a ZŠ, Jehnědí č.p. 82" 5.11.2014
Oznámení voličům o době a místu konání voleb do zastupitelstva obce Jehnědí 22.9.2014
Vyhláška Pardubického kraje - aktualizace zásad územního rozvoje Pardubického kraje 22.9.2014
Výzva ČEZ na ořezání dřevin 10.9.2014
Komunální volby 10.-11.10.2014 - jmenování zapisovatele okrskové volební komise 26.8.2014
Komunální volby 10.-11.10.2014 - stanovení počtu volebních okrsků 26.8.2014
Závěrečný účet ROT za rok 2013 29.5.2014
Usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání (dražební vyhláška – opakovaná dražba), L. Faltys 26.5.2014
Volby do Evropského parlamentu 23.5. - 24.5.2014 - oznámení voličům 29.4.2014
Veřejná vyhláška FÚ o dani z nemovitvách věcí na rok 2014 27.4.2014
Protokol o schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Jehnědí 16.4.2014
Protokol o schválení účetní závěrky obce Jehnědí 16.4.2014
Stanovení počtu okrsků pro volby do EP 9.4.2014
Návrh závěrečného účtu obce Jehnědí za rok 2013, Přílohy 24.3.2014
Stanovení počtu členů OVK pro volby do EP 17.3.2014
Projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Jehnědí 12.3.2014
Záměr prodeje pozemku 1018/15 14.2.2014
Dražební vyhláška č.j. 099 EX4790 28.1.2014
Návrh rozpočtu obce Jehnědí pro rok 2014 - příjmy, výdaje, sumář 14.1.2014
Upozornění k nutnosti licence na prodej alkoholu od 17.4.2014 14.1.2014
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 25. - 26.10.2013 - stanovení počtu okrsků a jmenování zapisovatele, informace k volbám 23.9.2013
Záměr prodeje části pozemku č. 877/42, mapa 18.8.2013
Dražební vyhlášky - nemovitosti L. Faltys 4.7.2013
Dražební vyhlášky - nemovitosti L. Faltys 4.7.2013
Návrh výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení - chodník v Jehnědí 27.6.2013
Zpráva z auditu hospodaření obce za rok 2012 14.3.2013
Závěrečný účet obce za rok 2012 22.2.2013
Návrh rozpočtu obce Jehnědí pro rok 2013 15.1.2013
Dražební vyhláška - Libor Faltys 7.1.2013
Vyhláška stavebního úřadu Ústí nad Orlicí - stavební řízení E. Pospíšilová 22.11.2012
Informace k volbám prezidenta ČR - počet okrsků, zapisovatelka 20.11.2012
Návrh rozpočtu Regionu Orlicko-Třebovsko pro rok 2013 20.11.2012
Aktualizace vyhlášky o odpadu z roku 2012 (o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů) 14.11.2012
Stanovení počtu členů volební komise pro volby prezidenta ČR 12.11.2012
Veřejná vyhláška - změna území, M. Fikejz, Voděrady 7.11.2012
Veřejná vyhláška - stavba E. Pospíšilová 26.10.2012
Stanovení počtu členů volební komise pro volby do krajských zastupitelstev ve dnech 12.-13.10.2012 27.8.2012
Závěrečný účet obce Jehnědí za rok 2011 25.5.2012
Zpráva z auditu hospodaření obce za rok 2011 25.5.2012
Informace k úředním hodinám FÚ ke konci března 2012 28.2.2012
Změny územního plánu obce Sloupnice - řízení 28.2.2012
Návrh rozpočtu obce Jehnědí pro rok 2012 - stručný, podrobný 10.1.2012
Regulační podmínky pro výstavbu na nových pozemcích v Jehnědí:
pozemky, rodinné domy, mapa s regulativy, mapa
září 2009  Copyright © Jehnědí, designed by Tvorba www stránek