25.2.2015 - Pozvánka na Obecní ples v sobotu 14.3.

Obec Jehnědí zve všechny na tradiční Obecní ples, který se letos koná v sobotu 14.3. od 20.00 v sokolovně. Hrát bude opět skupina Betl Band, připravená je také tombola a minutky.

25.2.2015 - Největší dotace v historii Jehnědí

Na mimořádné schůzi dne 23.2.2015 schválilo zastupitelstvo Jehnědí dotaci na zateplení ZŠ a MŠ Jehnědí ve výši 1.140.000 Kč. Jde o největší dotaci v historii naší obce, která by navíc měla přinést úsporu ve vytápění budovy až o 50%.

18.1.2015 - Výsledky Tříkrálové sbírky

Při Tříkrálové sbírce se v Jehnědí podařilo vybrat částku 7.208 Kč.
Pro informaci uvádíme částky z několika okolních obcí, kde sbírka také probíhala:
Brandýs nad Orlicí - 27.848 Kč, Říčky - 10.337, Svatý Jiří a Loučky - 7.217 Kč, Skrovnice - 6.823 Kč, Oucmanice - 5.300 Kč.
Mockrát všem děkujeme.

13.1.2015 - Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva

Zveme všechny na veřejné zasedání zastupitelstva naší obce ve čtvrtek 29.ledna 2015 od 18.30 v zasedací místnosti Obecního úřadu Jehnědí. Program je následující:
- Informace o plánovaných akcích pro rok 2015
- Schvalování rozpočtu obce pro rok 2015
- Informace o hospodaření obce za rok 2014
- Diskuze
Na úřední desce je vyvěšený návrh rozpočtu obce Jehnědí pro rok 2015 - příjmy a výdaje.

13.1.2015 - Informace k placení poplatku za svoz komunálního odpadu

Prosíme o včasné zaplacení poplatku za komunální odpad za rok 2015 - do konce ledna 2015. Cena je opět 525 Kč za osobu a zaplatit je možné v hotovosti na našem obecním úřadě nebo přímým převodem na účet obce Jehnědí - v tom případě zadejte jako VS číslo popisné a do popisu uveďte vaše iniciály. Známky na popelnice se ale vydávají na našem OÚ.

8.1.2015 - Úmrtí pana Bohuslava Svatoše

V pátek 2.1. zemřel náhle ve věku nedožitých 73 let pan Bohuslav Svatoš, bývalý starosta naší obce. Čest jeho památce.

30.12.2014 - Pozvánka na turnaj ve stolním tenisu

TJ Sokol Jehnědí zve všechny sportovce i diváky na tradiční novoroční turnaj ve stolním tenise v sobotu 3.1.2015. Začátek je od 13.00 a připravené bude i občerstvení.

30.12.2014 - Termíny svozu odpadů pro rok 2015

Stáhněte si termíny svozu odpadů pro rok 2015 a leták Ekoly s termíny pro všechny druhy odpadů.
Svozové dny a termíny jsou obdobné, jako v minulých letech - tedy například směsný komunální odpad čtvrtky po 14 dnech (pozor - první svoz je hned na Nový rok!), plasty a tetrapacky 2x v měsíci a papír 1x měsíčně.

23.12.2014 - Krásné vánoční svátky i celý rok 2015

Všem lidem dobré vůle přejeme krásné a klidné vánoční svátky a hodně zdraví a štěstí do nového roku.

23.12.2014 - Změny v registraci vozidel od 1.1.2015

Přečtěte si leták Ministerstva dopravy týkající se změn při registraci vozidel

23.12.2014 - Plesy v jehnědské sokolovně

Zveme vás na plesy v nadcházejícím období v jehnědské sokolovně:
pátek 30.1.: Myslivecký ples
sobota 14.2.: Společenský ples SDH Jehnědí a TJ Sokol Jehnědí
sobota 14.3.: Obecní ples

16.12.2014 - Výsledky výběrového řízení na akci "Zateplení ZŠ a MŠ Jehnědí"

Zastupitelstvo na svém mimořádném jednání v pondělí dne 15.12.2014 vybralo firmu na provedení akce s názvem "Realizace úspor energie ZŠ a MŠ Jehnědí". Výběrové řízení zajišťovala společnost OHGS, s.r.o. Z pěti obeslaných firem nabídku nepodala žádná, nabídky ale v souladu s pravidly podaly dvě další firmy. Obě firmy splnily kvalifikační kritéria a jejich nabídky byly hodnoceny podle ceny. Zastupitelsvo souhlasilo s návrhem hodnotící komise ze dne 9.12.2014 a pořadí nabídek stanovilo takto:
1. Tomáš Kozel, Mistrovice - cena 1 778 369 Kč vč. DPH
2. Bromach, s.r.o., Lanškroun - cena 1 997 110,20 Kč vč. DPH
Více informací - viz usnesení č. 15.
Na tuto akci jsme získali dotaci z Operačního programu Životní prostředí přes 1 mil. Kč.

14.12.2014 - Svoz odpadu a zablokované cesty

Důrazně vás všechny žádáme, aby byly průjezdné místní komunikace - neblokujte je svými auty a o totéž požádejte třeba i vaše návštěvy. Tento problém nastal také při minulém svozu komunálního odpadu. Cesta po malé straně byla zablokovaná a popeláři tam nemohli projet. Takže kvůli jednomu arogantnímu pitomci nebyly vyvezené popelnice skoro v celé ulici. Děkujeme.

10.12.2014 - Psi a pořádek v obci

Žádáme majitele psů, aby po nich uklízeli exkrementy a to minimálně na veřejných místech. Šlápnout do psího lejna přeci jenom není uplně ideální vykročení. Zvykněte si prosím nosit při sobě sáčky a do nich po svých psech uklízejte. Potom budeme mít v Jehnědí opět o něco větší pořádek.

10.12.2014 - Nové fotografie

Ve Fotogalerii naleznete nové fotografie - z rozsvícení vánočního stromu a z posezení pro seniory.

10.12.2014 - Svoz odpadu v roce 2015

Poplatek za svoz komunálního odpadu zůstane i pro rok 2015 na stejné výši, tedy 525 Kč na osobu. Zůstávají i stejné svozové dny, tedy například pro komunální odpad opět čtvrtky dvakrát do měsíce. Nově bude od jara zavedena nová služba - kontejner pro bioodpad (tráva, listí).

23.11.2014 - Pozvánka na rozsvícení vánočního stromu v neděli 30.11.

Zveme všechny lidi dobré vůle na naše slavnostné rozvícení vánočního stromu k začátku Adventu u kaple Panny Marie v Jehnědí. Program začíná v neděli 30.11. od 16.00 a připravila ho opět naše škola a školka.

20.10.2014 - Pozvánka na posezení pro seniory v sobotu 6.12.

Obecní úřad, škola a školka v Jehnědí zvou naše seniory na předvánoční posezení s kulturním programem, vánoční dílnou, hudbou, fotografiemi a občerstvením. Posezení se koná v sobotu 6.12. od 16.00 v sále sokolovny v Jehnědí.

20.10.2014 - Informace o tanečních pro dospělé

Po roční pauze jsou opět připraveny "taneční hodiny pro starší a (ne)pokročilé" v naší sokolovně. Taneční se budou konat od 10.1.2015 další tři soboty od 19.00. Cena je 1.200 Kč za pár. Bližší informace podá Ivana Myšáková, ZŠ Jehnědí.

5.11.2014 - Vyhlášení výběrového řízení na zateplení budovy ZŠ a MŠ

Obec Jehnědí vyhlašuje výběrové řízení na akci "Realizace úspor energie MŠ a ZŠ, Jehnědí 82". Bližší informace naleznete na úřední desce