1.4.2014 - Informace k bezpečnosti v obci

Žádáme občany Jehnědí, aby věnovali zvýšenou pozornost zabezpečení svých domů a zahrad. V poslední době se v našem okolí vyskytlo několik krádeží a pokusy o vloupání se objevily i v Jehnědí. Proto jsme požádali také o pomoc Policii ČR a zároveň posouváme dobu vypínání veřejného osvětlení.

17.3.2014 - Pozvánka na divadlo do sokolovny

Zveme všechny na divadelní představení "Hry o královnách", které v naší sokolovně sehraje v sobotu 17.5.2014 od 20.00 divadelní soubor Vicena.

17.3.2014 - Informace o plánovaném svozu bioodpadu

Obec Jehnědí připravila svážení bioodpadu, tedy biologicky rozložitelného odpadu včetně komunálního. Tato služba bude k dispozici všem občanům, kteří zaplatili poplatek za odpad, formou občasně připravovaných kontejnerů, do kterých bude možné ukládat:

  • odpad rostlinných pletiv (posekaná tráva, seno, květiny, obilí, zbytky ze sklizně, vodní rostliny)
  • odpad z lesnictví (listí, kůra, posekané křoviny, ořezané části stromů, drobný odpad ze zpracování dřeva, štěpka)
  • odpady ze zahrad a parků (posekaná tráva, seno, listí, spadané ovoce, odpad ze zeleniny, kůra, posekané křoviny, ořezané části stromů, drobný odpad ze zpracování dřeva)
Přesné termíny přistavení kontejnerů a místo vám sdělíme. Podle zájmu občanů o tuto službu ji budeme dále využívat nebo nikoliv.

15.3.2014 - Nabídka na rozbor vody

Zdravotní ústav nabízí provedení rozboru vody - více informací.

12.3.2014 - Poděkování a informace k odpadům

V loňském roce jsme požádali naše občany o vyvezení septiků a pravděpodobně také díky podpoře a propagaci této akce se nám podařilo zlepšit kvalitu odpadních vod v Jehnědí. A to přestože i u nás tuto akci někteří bojkotovali. Děkujeme všem slušným občanům za pomoc. Letošní výsledky měření kvality odpadních vod z naší kanalizace vycházejí velmi dobře.

24.2.2014 - Nové autobusové jízdní řády od 2.3.2014

Stáhněte si nové jízdní řády ve formátu PDF:

31.1.2014 - Změny termínů svozů plastů

Od února se budou kontejnery s plasty a tetrapacky odvážet každých 14 dní, tedy nikoliv po měsíci, jako to bylo doposud.

18.1.2014 - Historie Jehnědí v rozhlase

V neděli 19.1. a v pondělí 20.1. vysílal Ceský rozhlas 2 pořad Stopy, fakta, tajemství, věnovaný naší obci: Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Silnější než strach. Tisíce zoufalých lidí z celé Evropy procházely, na přelomu let 1944 až 1945, českými obcemi - vězni koncentračních táborů, váleční zajatci. Kdo už nemohl dál, byl zastřelen nebo ubit. Příběh z východočeské obce Jehnědí, kde tehdy lidé dokázali, že lidskost a odvaha bývají někdy mocnější než síla smrti. To i přesto, že obci hrozil osud Lidic a Ležáků.
Pořad z Českého rozhlasu 2 si můžete stáhnout a poslechnout (ve formátu mp3, 30 MB).

23.11.2013 - Svoz odpadu v roce 2014

Svoz komunálního i dalšího odpadu bude v Jehnědí v roce 2014 probíhat obdobných způsobem, jako v roce 2013. Bude zachovaná stejná cena za odpad (poplatek) ve výši 525 Kč za osobu a zároveň také svozové dny. Přikládáme přehled termínů svozů.