Pozvánka na tradiční slet letadel v Jehnědí - sobota 5.9.2015

Letecký klub Letka Jehnědí vás zve na SLET LETADEL UL a všeho, co létá - v sobotu 5.9. od 12.00 na letišti v Jehnědí.
Program:
12.00 - ukázky modelů
13.00 - letové ukázky UL letadel, rogal a všeho, co létá
14.00 - mažoretky
18.00 - František Černý, zpěvák skupiny Čechomor, jeho hudební přátelé a speciální host Markéta Poulíčková
20.00 - tančíme v areálu, hangár párty - skupina Benkrofti
Dále samozřejme také bohaté občerstvení a prezentace replik historických letadel.
Po dobu Sletu letadel (už od 10.00) je také možnost vyhlídkových letů s letadle Cessna 172 FR (3 osoby a pilot) - cena 500 Kč za dospělého, 400 Kč za dítě, let 15 minut - více.

17.8.2015 - Ukončení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

ČHMÚ ukončil ode dne 17.8.2015 i pro území Pardubického kraje období nebezpečí vzniku požárů.

12.8.2015 - Upozornění k šetření vodou

Vodoprávní úřad nabádá všechny občany a organizace k hospodárnému nakládání s podzemními i povrchovými vodami. V nadcházejícím období je nutné omezit odběry vod z vodních toků a ze studní, které neslouží pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou, především omezit odběry pro napouštění bazénů,zalévání zahrad (trávníků) a závlahu ploch (např. sportoviště). Celý text upozornění

12.8.2015 - Výzva k šetření vodou - VAK

Obec Jehnědí a společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí žádá občany, aby z důvodu dlouhotrvajícího suchého období a nepříznivé hydrologické předpovědi v současné době maximálně omezili odběry vod z veřejného vodovodu za účelem zalévání zahrad a luk (v omezené míře lze zalévat pouze rostliny a stromy, které v tomto období plodí), napouštění a obměnu vody v bazénech, a to do odvolání.

12.8.2015 - "Kotlíková dotace"

Pardubický kraj připravuje ve spolupráci s Energeticko-technickým inovačním klastrem a Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje projekt kotlíkových dotací. Více informací v tiskové zprávě.

Opravená nádrž před školou

Požární nádrž před naší školou je konečně opravená a napuštěná!

Pozvánka na fotbalový turnaj žen a dívek

Ve dnech 8.-9.8. (sobota a neděle) se na našem hřišti ve Hliňáku uskuteční mezinárodní fotbalový turna žen a dívek. Začátek je v sobotu 8.8. od 10.00. Všechny zve oddíl FK Jehnědí 1980.

Zateplení budovy školy a školky - červen až srpen 2015

Na letošní rok jsme získali dotaci z operačního programu Životní prostředí na akci "Realizace úspor energie ZŠ a MŠ Jehnědí". Hodnota celé akce je přibližně 1,8 mil. Kč a 70% této částky je financováno z OPŽP a ze státního rozpočtu ČR.
Podívejte se do fogalerie na fotografie ze stavby.

Výsledky 7. ročníku Jehnědského triatlonu - 13.6.2015

Výsledky ke stažení, fotogalerie

Mobilní sběr odpadu 16.6.2015

Ekola České Libchavy a OÚ Jehnědí připravili na úterý 16.6.2015 mobilní sběr odpadu.
Odpad bude sbírán na dvou místech: horní autobusová zastávka (16.00-16.30), dolní autobusová zastávka (16.35-17.00). Odpady odložené na stanovištích před příjezdem sběrných vozidel nebudou odvezeny!
Druhy přebíraných odpadů: baterie, oleje, plechovky od barev, rtuťové zářivky a výbojky, zbytky ředidel, čistící hadry, rtuťové teploměry, pesticidy, léky, televizory a lednice, osobní pneu bez disků, starý nábytek, matrace, koberce, porcelán, keramika, autosedačky, přístrojové desky, čalounění, staré oděvy, hadry apod.

Jehnědské kilometry - 31.5.2015

Zveme turisty na 38. ročník turistického pochodu "Jehnědské kilometry", který se uskuteční letos v neděli 31.května. Prezentace bude v době 8.30 - 9.00 a trasa je následující: Jehnědí - Oucmanice - Hrádníky - Voženílkova lávka - Mítkov - Brandýs n/O - Oucmanice - Jehnědí. Startovné je 20 Kč.

Jehnědský triatlon - 13.6.2015 od 13.00

Zveme sportovce na 7. ročník Jehnědského trialonu, který se uskuteční letos v sobotu 13.června. Další informace: plakát a nově výškové profily všech tratí - silniční kola, krosová kola a běh.

Pálení čarodějnic 30.4.2015

Tradiční pálení čarodějnic bude opět ve sportovním areálu ve Hliňáku. Zveme vás ve čtvrtek navečer na posezení u ohně.

25.4.2015 - Informace k hospodaření obce

Na úřední desce jsou vyvěšené podklady k výsledkům hospodaření obce Jehnědí za rok 2014 včetně výsledku auditu.

16.4.2015 - Kontejner na bioodpad

Od 16.4. je občanům k dispozici kovový velkoobjemový kontejner na posekanou trávu, větve a listí. Je umístěný u cesty za školou nad kapličkou. Prosíme, aby se do něj neumisťovalo nic jiného.

12.4.2015 - Informace k placení poplatků

Upozorňujeme občany, že se na OÚ Jehnědí vybírají místní poplatky (psi, zábor pozemku) a poplatky za stočné (10 Kč/m3). Platba je možná v hotovosti na našem úřadě nebo elektronicky na č.ú. obce Jehnědí: 12528611/0100.

19.3.2015 - Nabídka služeb Charity Ústí nad Orlicí

Charita Ústí nad Orlicí nabizí své služby - charitní pečovatelskou službu

19.3.2015 - Nabídka služeb kominíka

Pan Vojtěch Prokeš - kominictví Jehnědí nabízí své služby při údržbě komínů

25.2.2015 - Největší dotace v historii Jehnědí

Na mimořádné schůzi dne 23.2.2015 schválilo zastupitelstvo Jehnědí dotaci na zateplení ZŠ a MŠ Jehnědí ve výši 1.140.000 Kč. Jde o největší dotaci v historii naší obce, která by navíc měla přinést úsporu ve vytápění budovy až o 50%.

18.1.2015 - Výsledky Tříkrálové sbírky

Při Tříkrálové sbírce se v Jehnědí podařilo vybrat částku 7.208 Kč.
Pro informaci uvádíme částky z několika okolních obcí, kde sbírka také probíhala:
Brandýs nad Orlicí - 27.848 Kč, Říčky - 10.337, Svatý Jiří a Loučky - 7.217 Kč, Skrovnice - 6.823 Kč, Oucmanice - 5.300 Kč.
Mockrát všem děkujeme.

13.1.2015 - Informace k placení poplatku za svoz komunálního odpadu

Prosíme o včasné zaplacení poplatku za komunální odpad za rok 2015 - do konce ledna 2015. Cena je opět 525 Kč za osobu a zaplatit je možné v hotovosti na našem obecním úřadě nebo přímým převodem na účet obce Jehnědí - v tom případě zadejte jako VS číslo popisné a do popisu uveďte vaše iniciály. Známky na popelnice se ale vydávají na našem OÚ.

30.12.2014 - Termíny svozu odpadů pro rok 2015

Stáhněte si termíny svozu odpadů pro rok 2015 a leták Ekoly s termíny pro všechny druhy odpadů.
Svozové dny a termíny jsou obdobné, jako v minulých letech - tedy například směsný komunální odpad čtvrtky po 14 dnech (pozor - první svoz je hned na Nový rok!), plasty a tetrapacky 2x v měsíci a papír 1x měsíčně.

23.12.2014 - Změny v registraci vozidel od 1.1.2015

Přečtěte si leták Ministerstva dopravy týkající se změn při registraci vozidel

16.12.2014 - Výsledky výběrového řízení na akci "Zateplení ZŠ a MŠ Jehnědí"

Zastupitelstvo na svém mimořádném jednání v pondělí dne 15.12.2014 vybralo firmu na provedení akce s názvem "Realizace úspor energie ZŠ a MŠ Jehnědí". Výběrové řízení zajišťovala společnost OHGS, s.r.o. Z pěti obeslaných firem nabídku nepodala žádná, nabídky ale v souladu s pravidly podaly dvě další firmy. Obě firmy splnily kvalifikační kritéria a jejich nabídky byly hodnoceny podle ceny. Zastupitelsvo souhlasilo s návrhem hodnotící komise ze dne 9.12.2014 a pořadí nabídek stanovilo takto:
1. Tomáš Kozel, Mistrovice - cena 1 778 369 Kč vč. DPH
2. Bromach, s.r.o., Lanškroun - cena 1 997 110,20 Kč vč. DPH
Více informací - viz usnesení č. 15.
Na tuto akci jsme získali dotaci z Operačního programu Životní prostředí přes 1 mil. Kč.

14.12.2014 - Svoz odpadu a zablokované cesty

Důrazně vás všechny žádáme, aby byly průjezdné místní komunikace - neblokujte je svými auty a o totéž požádejte třeba i vaše návštěvy. Tento problém nastal také při minulém svozu komunálního odpadu. Cesta po malé straně byla zablokovaná a popeláři tam nemohli projet. Takže kvůli jednomu arogantnímu pitomci nebyly vyvezené popelnice skoro v celé ulici. Děkujeme.

10.12.2014 - Psi a pořádek v obci

Žádáme majitele psů, aby po nich uklízeli exkrementy a to minimálně na veřejných místech. Šlápnout do psího lejna přeci jenom není uplně ideální vykročení. Zvykněte si prosím nosit při sobě sáčky a do nich po svých psech uklízejte. Potom budeme mít v Jehnědí opět o něco větší pořádek.

10.12.2014 - Nové fotografie

Ve Fotogalerii naleznete nové fotografie - z rozsvícení vánočního stromu a z posezení pro seniory.

10.12.2014 - Svoz odpadu v roce 2015

Poplatek za svoz komunálního odpadu zůstane i pro rok 2015 na stejné výši, tedy 525 Kč na osobu. Zůstávají i stejné svozové dny, tedy například pro komunální odpad opět čtvrtky dvakrát do měsíce. Nově bude od jara zavedena nová služba - kontejner pro bioodpad (tráva, listí).