16.12.2014 - Výsledky výběrového řízení na akci "Zateplení ZŠ a MŠ Jehnědí"

Zastupitelstvo na svém mimořádném jednání v pondělí dne 15.12.2014 vybralo firmu na provedení akce s názvem "Realizace úspor energie ZŠ a MŠ Jehnědí". Výběrové řízení zajišťovala společnost OHGS, s.r.o. Z pěti obeslaných firem nabídku nepodala žádná, nabídky ale v souladu s pravidly podaly dvě další firmy. Obě firmy splnily kvalifikační kritéria a jejich nabídky byly hodnoceny podle ceny. Zastupitelsvo souhlasilo s návrhem hodnotící komise ze dne 9.12.2014 a pořadí nabídek stanovilo takto:
1. Tomáš Kozel, Mistrovice - cena 1 778 369 Kč vč. DPH
2. Bromach, s.r.o., Lanškroun - cena 1 997 110,20 Kč vč. DPH
Více informací - viz usnesení č. 15.
Na tuto akci jsme získali dotaci z Operačního programu Životní prostředí přes 1 mil. Kč.

14.12.2014 - Svoz odpadu a zablokované cesty

Důrazně vás všechny žádáme, aby byly průjezdné místní komunikace - neblokujte je svými auty a o totéž požádejte třeba i vaše návštěvy. Tento problém nastal také při minulém svozu komunálního odpadu. Cesta po malé straně byla zablokovaná a popeláři tam nemohli projet. Takže kvůli jednomu arogantnímu pitomci nebyly vyvezené popelnice skoro v celé ulici. Děkujeme.

10.12.2014 - Psi a pořádek v obci

Žádáme majitele psů, aby po nich uklízeli exkrementy a to minimálně na veřejných místech. Šlápnout do psího lejna přeci jenom není uplně ideální vykročení. Zvykněte si prosím nosit při sobě sáčky a do nich po svých psech uklízejte. Potom budeme mít v Jehnědí opět o něco větší pořádek.

10.12.2014 - Nové fotografie

Ve Fotogalerii naleznete nové fotografie - z rozsvícení vánočního stromu a z posezení pro seniory.

10.12.2014 - Svoz odpadu v roce 2015

Poplatek za svoz komunálního odpadu zůstane i pro rok 2015 na stejné výši, tedy 525 Kč na osobu. Zůstávají i stejné svozové dny, tedy například pro komunální odpad opět čtvrtky dvakrát do měsíce. Nově bude od jara zavedena nová služba - kontejner pro bioodpad (tráva, listí).

23.11.2014 - Pozvánka na rozsvícení vánočního stromu v neděli 30.11.

Zveme všechny lidi dobré vůle na naše slavnostné rozvícení vánočního stromu k začátku Adventu u kaple Panny Marie v Jehnědí. Program začíná v neděli 30.11. od 16.00 a připravila ho opět naše škola a školka.

20.10.2014 - Pozvánka na posezení pro seniory v sobotu 6.12.

Obecní úřad, škola a školka v Jehnědí zvou naše seniory na předvánoční posezení s kulturním programem, vánoční dílnou, hudbou, fotografiemi a občerstvením. Posezení se koná v sobotu 6.12. od 16.00 v sále sokolovny v Jehnědí.

20.10.2014 - Informace o tanečních pro dospělé

Po roční pauze jsou opět připraveny "taneční hodiny pro starší a (ne)pokročilé" v naší sokolovně. Taneční se budou konat od 10.1.2015 další tři soboty od 19.00. Cena je 1.200 Kč za pár. Bližší informace podá Ivana Myšáková, ZŠ Jehnědí.

5.11.2014 - Vyhlášení výběrového řízení na zateplení budovy ZŠ a MŠ

Obec Jehnědí vyhlašuje výběrové řízení na akci "Realizace úspor energie MŠ a ZŠ, Jehnědí 82". Bližší informace naleznete na úřední desce